Zgłoszenie do sprzedaży

Zgodnie z obowiązującą Ustawą o gospodarce nieruchomościami zawarcie przez Klienta umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Klient odwiedzając po raz pierwszy kancelarię VICTUS, przy pomocy maklera nieruchomości wypełnia formularz zgłoszenia oraz podpisuje umowę pośrednictwa. Istnieje możliwość doradzenia klientowi w kwestii ceny zgłaszanej nieruchomości. Najlepszym rozwiązaniem dla obu stron jest umowa z prawem wyłączności. Oferta zgłoszona przez klienta w firmie VICTUS pojawi się po jej opracowaniu w systemie MLS zrzeszającym około 500 licencjonowanych biur pośrednictwa z całej Polski.

Dlaczego umowa na wyłączność w kancelarii VICTUS?

  • tylko jeden pośrednik odpowiada za losy Państwa nieruchomości,
  • kontaktują się Państwo z pośrednikiem znanym z imienia i nazwiska, który dobrze zna Państwa sytuację,
  • klient ma jednoznacznie określone komu i w jakiej wysokości zapłaci wynagrodzenie - unika więc ewentualnych problemów z wycofaniem oferty z innych biur i płacenia wynagrodzenia za wcześniejsze rozwiązanie umowy z innymi pośrednikami,
  • w naszym wspólnym interesie jest przeprowadzenie transakcji jak najszybciej i jak najbezpieczniej,
  • unikają Państwo dzwoniących, anonimowych pośredników, którzy zabierają Państwu sporo czasu,
  • unikają Państwo pielgrzymek przypadkowych klientów,
  • 300 procentowe zainteresowanie pośrednika Państwa nieruchomością (nikt z nas nie chce pracować bez jakiejkolwiek gwarancji wynagrodzenia za wykonywanie czynności, uzyskane za wykonywane czynności wynagrodzenie jest motorem do intensywnej pracy),
  • lepsza reklama (wiedząc, że jako jedyni posiadamy daną ofertę możemy bez obaw przeznaczać wyższe nakłady na reklamę).

Wizja lokalna

W terminie uzgodnionym z klientem spotykamy się na nieruchomości celem fachowego opisania parametrów technicznych i użytkowych, zrobienia zdjęć, nakręcenia filmów, umieszczenia reklam na obiekcie zgłoszonym do sprzedaży. Jeżeli klient nie posiada świadectwa charakterystyki energetycznej nieruchomości (wymagane prawem od 1 stycznia 2009 roku) na zlecenie klienta możemy takie sporządzić.

Poszukiwanie kupującego

Celem znalezienia potencjalnego chętnego korzystamy z bazy klientów kancelarii VICTUS, jak również wspieramy się w swoich działaniach innymi licencjonowanymi pośrednikami w obrocie nieruchomościami. Państwa oferta umieszczona zostanie oprócz bazy danych VICTUS i na stronie www.victus.zgora.pl również w innych biurach nieruchomości zrzeszonych w systemie MLS (około 500 biur z całej Polski), na gablocie reklamowej, znanych portalach internetowych, ulotkach, folderach. Wysyłamy również oferty do naszych stałych klientów.

Oglądanie nieruchomości

Wizyty z potencjalnymi zainteresowanymi, zarejestrowanymi wcześniej w bazie danych VICTUS oraz w innych licencjonowanych biurach należących do systemu MLS odbywają się po wcześniejszym uzgodnieniu terminu ze sprzedającym.

Znalezienie kupca

Klient zainteresowany zakupem nieruchomości składa w VICTUS swoją ofertę, która zostaje Państwu przekazana celem jej zaakceptowania. W celu przeprowadzenia negocjacji klient ma możliwość skorzystania z naszej pomocy, jak również spotkania się z kupującym w siedzibie naszej firmy. Pomagamy Państwu w przygotowaniu umowy przedwstępnej, sporządzamy świadectwo charakterystyki energetycznej.

Przygotowanie stosownych dokumentów

Po pisemnym zgłoszeniu przez klienta woli nabycia danej nieruchomości wszelkie dokumenty niezbędne do przeprowadzenia transakcji gromadzone są przez pracowników firmy VICTUS i dostarczane do wskazanej uprzednio kancelarii notarialnej.

Podpisanie umowy sprzedaży, przeniesienia własności nieruchomości etc

Po uzgodnieniu terminu podpisania umowy sprzedaży, przeniesienia własności nieruchomości, etc w formie aktu notarialnego strony spotykają się w wybranej przez siebie kancelarii notarialnej celem dopełnienia formalności związanych ze sprzedażą.

Po sprzedaży...

nasza kadra dalej dla Państwa pracuje. Na życzenie klienta sporządzamy protokoły zdawczo-odbiorcze, pomagamy w złożeniu dokumentów we właściwych instytucjach.

Ostatnia aktualizacja: Po 22.05.23 | 16:10