Dlaczego warto kupić przez VICTUS

Aby kupić nieruchomość trzeba poświęcić wiele czasu na jej wyszukanie, a jeśli już uda nam się znaleźć odpowiednią należy ją sprawdzić pod względem prawnym, wyszukać odpowiedni bank, który udzieli kredytu na zakup tej nieruchomości, podpisać umowę przedwstępną wiążącą nas z właścicielem, ewentualnie wycenić nieruchomość, ubezpieczyć ją, sporządzić świadectwo charakterystyki energetycznej.
Klientom wydaje się, że kupić jest bardzo łatwo. Owszem proces przekazania pieniędzy na rzecz sprzedającego i złożenie podpisu na akcie notarialnym nie należy do czynności skomplikowanych. Jednak co wtedy, gdy np. okaże się, że kupiliśmy działkę budowlaną, czy też dom i okazuje się, że sąsiad nie pozwoli nam dojechać do własnego gruntu, mimo, że do nieruchomości prowadzi ładna droga? Dużo nieruchomości ma niewyjaśniony do końca stan prawny własności, stan dróg dojazdowych, uzbrojenia w media, spraw podatkowych itp.

Te wszystkie problemy rozwiąże kancelaria nieruchomości VICTUS, ponieważ:

  • nieruchomościami zajmujemy się już od 1998 roku

Zdobyte wykształcenie oraz nabyte doświadczenie w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami oraz doradztwa ubezpieczeniowego i auditingu energetycznego pozwalają nam na świadczenie usług na bardzo wysokim poziomie.

 

  • posiadamy wymagane prawem licencje i uprawnienia

Posiadamy licencję zawodową pośrednika w obrocie nieruchomościami, licencję doradcy ubezpieczeniowego oraz uprawnienia do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej i audytów energetycznych.

 

  • w siedzibie naszej firmy oferujemy kompleksową obsługę

Poza wykonywaniem czynności związanych z pośrednictwem w obrocie nieruchomościami sporządzamy świadectwa charakterystyki energetycznej oraz oferujemy swą pomoc w zakresie finansowania i ubezpieczania nieruchomości, doradztwa.

 

  • działamy w największym w Polsce systemie MLS

Nasza współpraca z innymi biurami nieruchomości za pomocą największego w Polsce systemu MLS – Wielokrotnego Oferowania Nieruchomości (ang. Mulitple Listing System) – ponad 500 biur w Polsce. Dzięki temu zgłaszając ofertę do naszego biura, na rzecz państwa będzie pracowało wielu pośredników i wiele biur nieruchomości z różnych miast. Zlecając sprawę zakupu nieruchomości do kancelarii VICTUS macie Państwo duże szanse na znalezienie odpowiedniej nieruchomości po przedstawieniu swoich wymogów i preferencji, co do rodzaju, położenia, wielkości poszukiwanej nieruchomości. 

 

  • zapewniamy bezpieczeństwo transakcji

Posiadamy ubezpieczenie OC, gwarantujące bezpieczeństwo przeprowadzanych w naszym biurze transakcji. 

 

  • oferujemy wyższą kulturę obsługi

Usługi świadczone przez VICTUS charakteryzują się wysokim standardem dzięki posiadanej bardzo dużej fachowej wiedzy związanej nie tylko ściśle z nieruchomościami, ale również wiedzy pokrewnej niezbędnej do kompleksowego świadczenia tego typu usług tj. wiedzy z zakresu prawa cywilnego, handlowego, podatkowego, bankowego. Działalność polega na wykonywaniu wszelkich czynności związanych z obsługą transakcji (badanie stanu prawnego nieruchomości, pomoc przy pisaniu wniosków do urzędów i sądów, prostowanie stanów prawnych, udzielanie informacji na temat form opodatkowania, pomoc przy sporządzaniu umów przedwstępnych, obsługa kredytowa transakcji, pomoc przy ubezpieczaniu majątku, sporządzaniu świadectw charakterystyki energetycznej, gromadzenie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia danej transakcji, sporządzanie protokołów zdawczo-odbiorczych, udzielanie pomocy cudzoziemcom przy załatwianiu formalności związanych z uzyskaniem pozwolenia na nabycie nieruchomości).

 

  • Państwa oferty prezentujemy w różnych formach

Stosujemy różne formy prezentacji ofert (katalogi zdjęć, filmy video, ogłoszenia i reklamy w gazetach, gablotach i stojakach – umieszczonych w centrum miasta, umieszczania banerów reklamowych na nieruchomościach, tablic reklamowe). Jako jedne z niewielu biur w Polsce prezentujemy oferty za pomocą filmów video na naszej stronie internetowej. Potencjalny zainteresowany nieruchomością może odbyć wirtualną podróż po nieruchomości.

Ostatnia aktualizacja: Po 15.04.24 | 12:43