Świadectwo charakterystyki energetycznej

BUDUJESZ, SPRZEDAJESZ a może WYNAJMUJESZ BUDYNEK, DOM LUB MIESZKANIE ??


Od 1 stycznia 2009 świadectwa energetyczne są obowiązkowe dla wszystkich nowych oddawanych do użytkowania, sprzedawanych lub wynajmowanych nieruchomości, jak również tych podlegających rozbudowie.

Inwestor jest obowiązany dołączyć świadectwo charakterystyki energetycznej budynku do zawiadomienia o zakończeniu budowy lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie. W przypadku gdy budynek lub lokal mieszkalny podlega zbyciu lub wynajmowi, nabywcy lub najemcy przekazuje się świadectwo charakterystyki energetycznej.

 

KANCELARIA VICTUS WYKONA JE DLA CIEBIE

 

Co to jest świadectwo charakterystyki energetycznej?

Jest to dokument, który określa wielkość zapotrzebowania na energię niezbędną do zaspokojenia potrzeb związanych z użytkowaniem budynku lub lokalu, czyli energii na potrzeby ogrzewania, przygotowania ciepłej wody, wentylacji i klimatyzacji, a w przypadku budynków użyteczności publicznej również oświetlenia. W świadectwie ocenia się wielkość zapotrzebowania na energię wynikającego z przeznaczenia i standardu budynku oraz jego systemów instalacyjnych, czyli na podstawie jego stałych, obiektywnych cech.

Podstawa prawna

Podstawą prawną nakazującą poszczególnym krajom Unii Europejskiej konieczność przyjęcia odpowiednich regulacji mających wprowadzić od dnia 1 stycznia 2009 roku świadectwa charakterystyki energetycznej budynków jest dyrektywa 2002/91/EC Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 16 grudnia 2002 roku dotycząca jakości energetycznej budynków.

W Polsce natomiast podstawę prawną stanowi nowelizacja ustawy Prawo Budowlane z dnia 19 września 2007 roku. Zawarto w niej wszystkie niezbędne informacje dotyczące implementacji dyrektywy unijnej oraz stosowne akty wykonawcze.


Kliencie, nie czekaj na ostatnią chwilę. Ten dokument ważny jest przez 10 lat.Ostatnia aktualizacja: Po 15.04.24 | 12:43